Inici
Feines
Pèrgoles i Porxos
Carpots i Marquesines
Cabanes i Armaris
Tarimes i Manteniments
Tanques i Escales
Jardineres i Mobiliari
Contacteu-nos1.

Estructura en pi Douglas de porxo adossat, integrant el tauló de paret a la forma de la vivenda. L'acabat és amb lasur to noguera.
2.

Porxo adossat en pi Douglas i amb coberta d'encadellat d'avet i tègola americana de color negre, perfectament integrat a la vivenda.

3.

Porxo irregular amb pilars de 20x20 cm i dues jàsseres(bigues principals) de diferents mides, seguint la forma de la façana.

4.

Porxo adossat amb desnivell màxim del 30%, per adequar-se al de la teulada de la vienda.
5.

Porxo adossat en pi Douglas,amb pilars de 20x20, i coberta d'encadellat d'avet bisellat i tègola americana.
6.

Porxo adossat amb una jàssera (biga principal) de 7 m de llargada i secció de 12x24 cm, i pilars de 20x20 cm.
7.

Porxo asossat amb quatre dobles pilars, que abracen les dues jàsseres de diferent llargada, per integrar-lo a l'estructura de la vivenda.


  8.

Porxo adossat amb forat practicat a la teulada per la sortida de fums de la barbacoa, protegeix la zona de la intempèrie.
9.

Porxo/pèrgola adossat amb dues zones ben delimitades, una coberta per protegir la zona de taula i cadires, l'altra descoberta per deixar passar la llum solar.

10.

Porxo adossat en pi Douglas, avet laminat i coberta de teula ceràmica, per respectar l'unitat constructiva de la vivenda.

11.

Un altre exemple de porxo adossat amb teula ceràmica, sobre estructura en forma de porteria amb pilars de 20x20.
12.

Pèrgola adossada a mur per dos dels seus quatre pilars, amb coberta d'encadellat d'avet i bruc, el que li dona un acabat rústic i exòtic.

13.

Pèrgola en pi Douglas i policarbonat cel.lular Opal, que protegeix de la pluja i deixa passar la llum solar.

14.

Un altre exemple de combinació entre dos materials: encadellat d'avet bisellat per una banda i policarbonat cel.lular Opal per l'altra.

15.

Pèrgola adossada en pi Douglas, amb efecte porteria, pilars de 20x20 i dos tendals independents. L'acabat és amb lasur (vernís de poro obert) tonalitat noguera.

16.

Pèrgola simple adossada amb tendal tipus Marino, amb acabat amb lasur tonalitat ukola (vermellós).


17.

Detall de biguetes de pèrgola adossada amb tendal tipus Marino i teuladet per protegir-lo de les pluges.


18.

Porxo independent amb quatre pilars de 14x14 i dues jàsseres de 10x20, amb teulada d'encadellat d'avet i tègola americana.

 19.

Detall interior del mateix porxo independent, on s'aprecia l'acabat de les bigues i l'encadellat, així com l'adaptació a l'espai de pilars i jàsseres.

20.

Porxo independent d'estètica moderna, on els pilars de 20x20 i les jàsseres crean una estructura unidorme i rotunda.

 21.

Porxo independent, però que aprofita un mur per a soportar dos dels seus quatre pilars. Acabat amb tègola de color negre.

22.

Porxo/pèrgola independent senzill amb quatre pilars de 14x14, acabat amb lasur de tonalitat roure daurat i tègola americana.

.
23.

Porxo independent a dues aigües, amb pilars d'obra, estructura amb cavalls d'avet laminat i teula ceràmica, de gran originalitat i força.